Gammelt træ må lade livet

Breaking news - 07.04.2013/13.00:
Else Th. Pedersen meddeler nu, at træet fældes i morgen mandag den 8. april efter kl. 13.00. Operationen vil tage nogle timer.

 

Menighedsrådet har besluttet, at det store kastanjetræ bag ved mindestenen på Præstebakken skal fældes. Vi har modtaget denne meddelelse fra menighedsrådets formand Else Th. Pedersen:

"Det er med stor beklagelse, at menighedsrådet har taget beslutning om, at det store kastanjetræ bag ved stenen ved præstegården skal fældes.

Træet er i så dårlig en forfatning, at der er stor mulighed for, at store grene vil falde af ved en storm. Ifølge anlægsgartneren fra Smollerup skal træet beskæres så kraftig, at den med stor sandsynlighed vil gå ud. Hvis vi beholder træet, som beskåret, vil den desuden ikke være særlig pæn.

På den baggrund har menighedsrådet taget beslutningen om at fjerne træet.

Der skal naturligvis plantes et nyt træ, men det vil tage mange år inden det nye træ kan blive så stor og majestætisk som det nuværende."

Det vides endnu ikke, hvornår træet fældes.

/hp
Lagt på nettet 06.04.2013 (22:40)