Svar fra Claus Clausen

Efter at Venstres kandidat i Vestfjends, Claus Clausen i Fjends Folkeblad i sidste uge var citeret for følgende,

- Der er folkeskole i Vestfjends, Stoholm og Mønsted, som udfordrer og lærer eleverne at udnytte deres evner bedst muligt, citat slut..

..bad vi ham svare på disse 3 spørgsmål:

Efter 4 dages betænkningstid har han valgt ikke at svare på de tre spørgsmål, men sendt følgende til sparkaer.dk:

"Der er p.t. ingen dagsorden, der siger, der skal lukkes skoler i Viborg Kommune.

Det er et faktum, at Sparkær Skole er dyr i årlige omkostninger pga. det lave elevantal, og kommunens borgere har en forventning om, at politikerne vurderer, om midlerne bliver anvendt bedst muligt.

Jeg er ikke i tvivl om, at det pædagogiske tilbud i Sparkær er på højde med det, der er på de øvrige skoler i kommunen.

Mvh Claus"

/hp
Lagt på nettet 10.11.2013 (22:30)