Ikke alle vil lukke Sparkær Skole (Opdateret 02.11.2013)

Sidste: Kommentar fra Kaj Steen Rasmussen, Socialdemokraterne:

"Efter at have læst forskellige indlæg om lukning af Sparkær Skole, kan jeg oplyse, at der ikke er nogen socialdemokratiske planer om at nedlægge Sparkær Skole.

Jeg har før været involveret den i debat, dengang var jeg imod at nedlægge Sparkær Skole, og det er jeg stadig!

Der er flere synsvinkler, man bør have i betragtning når der tales om så voldsommer ændringer i et lokalsamfund.

Vi skal have argumenterne på bordet, det være sig pædagogiske, økonomiske, og konsekvenser for udviklingen af lokalsamfundet.

Vi bør have skolebestyrelsens argumenter!

Vi har en ny storkommune, og jeg mene, det er vores opgave som politikere at holde gang i kommunen.  Det gør man ikke ved at afvikle, men ved at udvikle og det gælder over hele kommunen."

Efter at sparkaer.dk i går citerede SF's Søren Gytz Olesens erklæring om at ville flytte mellemtrinene, har vi bedt politikere fra øvrige partier give deres mening tilkende. Ikke overraskende var lokale Torsten Nielsen den første til at reagere, men også Allan Bjerregaard fra Socialdemokraterne og Venstres borgmesterkandidat Nina Hygum har sendt kommentarer, som kan ses herunder:

Torsten Nielsen, Konservative:
"Nej bestemt ikke.  Den kamp jeg var en del af for år tilbage, har selvfølge ikke ændret på min holdning i dag.

Vi har meldt ud fra Konservativ side, at i nuværende og den kommende periode, skal der ikke nedlægges skoler, hverken helt eller delvist. Dette gælder også, selv om et valg er lige om hjørnet."

Allan Bjerregaard, Socialdemokraterne:
For mit eget vedkommende kan jeg sige det meget klart: NEJ, jeg går ikke ind for at man skal skære endnu en bid af Sparkær Skole.

Det er lidt pudsigt, men jeg har så sent som i går - før jeres henvendelser - sendt et læserbrev til Fjends Folkeblad vedr. bl.a. Sparkær Skole. Heri skriver jeg, at skolens lave elevtal er et problem, og det er tilfældet, men jeg fokuserer på, hvordan det bl.a.  skal løses.

Jeg ser nemlig et kæmpe potentiale i Sparkær, når vi får etableret et stoppested for toget. Det vil være et meget vigtigt skridt i kampen om at få flere børnefamilier til at bosætte sig i Sparkær.

Der har været kæmpet for sagen i over 20 år ved jeg, men nu skal det altså være. Den kamp vil jeg gerne engagere mig fuldt og helt i, og så håber jeg, at al snak om Sparkær Skoles fremtid kan lukkes i mellemtiden.

Nina Hygum, Venstre:
Venstre ønsker, Viborg Kommune skal være en hel kommune med udvikling både i de store og mindre bysamfund.

Det betyder også, at Venstre er villig til at betale den pris, det koster at bevare den decentrale struktur med dagsinstitutioner og skoler med gode normeringer.

Vi vil ikke ændre på skolestrukturen. Nu skal der være ro på skoleområdet, så skolerne kan koncentrere sig om implementering af den nye folkeskolereform.


Vi kan derfor  ikke bakke op om Søren Gytz Olesens forslag.

02.11.2013
Isak Krab Koed, Venstre:
Jeg har læst Søren Gytz' bemærkninger om Sparkær Skole i Viborg Stifts Folkeblad og har følgende kommentar til sparkaer.dk:

"Det er afgørende for lokalsamfundenes beståen, at det fortsat er muligt at gå i skole i sit lokalområde. Det er meningsløst at tvinge elever og  lærere til at tage bussen eller bilen helt ind til Viborg by hver morgen, hvor der er velfungerende lokale alternativer.

I øvrigt giver ´sammenlægninger hverken bedre eller billigere skoler. Der skal derfor ikke lukkes flere skoler i kommunen - heller ikke i Sparkær!"

/hp
Lagt på nettet 31.10.2013 (18:50)
Lagt på nettet 02.11.2013 (17:10)