Læs en bog

I marts 2014 afholdes der endnu en bogaften i konfirmandstuen i Sparkær. Alle læselystne er velkomne, og denne gang tager vi livtag med ”Hjertet slår og slår” af Jens Smærum Sørensen.

Vi skal hele vejen til Himmerland i Jens Smærum Sørensens nyeste bog – til barndomserindringer og faderopgør, til historiens store vingesus, til vor moderne livs begyndelse og bondekulturens ophør.

Der er nok at tage fat på – og glæde sig til at komme i gang med.

God læselyst til alle indtil da.

Malene Dahl
Sognepræst

/hp
Lagt på nettet 18.10.2013 (16:30)