"Udvidet bestyrelsesmøde" i Borgerforeningen

Tirsdag aften var der generalforsamling i Sparkær Borgerforening, og med 12 deltagere af foreningens 114 medlemmer lignede det et udvidet bestyrelsesmøde. Det blev da også som altid en ret så hyggelig aften i Medborgerhuset uden dramatik.


Bestyrelsen. Bagerst f.v.: Frank Lauridsen, Leif Christensen og Tommy Kristiansen.
Forrest: Gunvor Langhoff og Ruth Brøndum

Formand Leif Christensen kom i sin beretning ind på årets gang i foreningen, og selv om han indledte med at sige, at der ikke var sket så meget, så endte det alligevel med, at Borgerforeningen havde haft del i en masse aktiviteter i byen.

Høstfest, Sct. Hansfest, Juletræsfest, Flæskefest og deltager i Billingefesten var de traditionelle tiltag. Borgerforeningen administrerer også Medborgerhuset, som løbende bliver udbedret. I 2012 er der anskaffet 52 nye stole og 4 borde - købt på auktion hos Blåkærgård til en meget rimelig pris. Bestyrelsen har dog stadig et par "store" ønsker, som de overvejer at gå i gang med.

Det drejer sig om et nyt køkken og renovering af el-installationerne. Huset bruges flittigt næsten dagligt, og af brugere kan nævnes dagplejerne, Sparkær Ungdomsklub, seniorklubben, lerbrænderlauget, sundhedsplejersken, samt masser af møder. Herudover udlejes huset også til private fester.

Der er blevet etableret udendørs belysning ved Medborgerhuset, og Borgerforeningen står også for julebelysningen i byen. Her blev der en del snak om, at det bliver tændt for sent og slukket for tidligt. Der er ønske om, at tændingstiden skal udvides, og man vil tage kontakt til Viborg Kommune.

Også Søparken var til debat. Her ønsker bestyrelsen at indskrænke området efter, at byen nu har fået Billingeparken. Man vil dog bibeholde nogle borde og bænke, for det er stadig et attraktivt udflugtsmål med kaffekurven.

Økonomien er god og stabil. Der laves to regnskaber - et for Medborgerhuset og et for Borgerforeningen. Det sidste gav et underskud på knap 9.000 kr., men det skyldes at foreningen har været ganske gavmild med gaver til Billingeparken og Billingescenen. Der er dog stadig en fin beholdning på næsten 60.000 kr.

Medborgerhusets regnskab viste et overskud på 28.000 kr. og en beholdning på godt 43.000 kr. Men her sparer man op til kommende opgaver.

Valgene blev hurtigt overstået. Til bestyrelsen var genvalg af Gunvor Langhoff, Tommy Kristiansen og Ruth Brøndum, ligesom suppleanterne Jørgen Kristensen og Bjarne Gade modtog genvalg. Det samme gjorde revisor Erik Jensen og suppleant blev Mogens Frederiksen.

/hp
Lagt på nettet 19.02.2013 (22:20)