Billingefesten blev evalueret

Torsdag aften var der inviteret til evaluering af Billingefesten i Medborgerhuset. Her blev programmet gennemgået fra torsdag til søndag, og de forskellige programpunkter vendt og drejet.

Overordnet er festen forløbet godt med god tilslutning til de fleste af aktiviteterne. Der var dog også nogle "huller" ind imellem, som man vil have fokus på at forbedre til næste år. Et kort sammendrag af den megen snak kunne være:

Torsdag:
Rigtig mange til friluftsgudstjeneste i Bakkely - over 100 blev der talt og til Billingespillet, der som noget nyt var placeret med en 3. forestilling torsdag var der 65. Efterfølgende kaffe og kage i teltet med Halle & Bøgestrand var også fint besøgt.

Her gik snakken en del på, om forløbet af torsdag aften med både Billingespil og underholdning i teltet var for meget, som gjorde at det blev lidt langstrakt, inden underholdningen kom i gang.

Fredag:
Havetraktortræk igen en stor succes med masser af tilskuere, ligesom børnebillingespillet var godt besøgt. Det samme var "Hyttefesten" og "Pubteltet". Så fredag var der generel tilfredshed med.

Lørdag:
Brunch og sponsormotion forløb også fint, dog med lidt færre deltagere i motionen og deraf et mindre beløb kørt og løbet ind. Men godt 23.000 kr. var alligevel et flot resultat.

Aftenens teltbal havde samlet færre end tidligere, og her gik diskussionen på discotek/levende musik. Man skal også være opmærksom på, at der drikkes andet end fadøl i 2013, så udbuddet af drikkevarer skal følge med tiden.

Søndag:
Igen et flot optog gennem byen og udsolgt til billingemiddagen. Søndag eftermiddag mangler der noget, og det arbejdes der på til næste år - bl.a. aktiviteter på asfaltbanen. Det hele sluttede flot af med Skt. Hansbål søndag aften med rigtig mange mennesker.

Formand for Samarbejdsudvalget Mogens Schmidt meddelte, at han stopper efter 3 år som formand, og det gav anledning til en drøftelse af den fremtidige struktur. Samarbejdsudvalget består nu af to repræsentanter for hver forening i byen.

Samarbejdsudvalget samles efter sommerferien engang i august og samler her op på aftenens input frem mod næste års Billingefest, der afvikles enten i uge 24 eller uge 25. Også det fastsættes snarest.

/hp
Lagt på nettet 27.06.2013 (23:15)