"Sparkær - en lille flække her i kommunen"...

Citat vores lokale byrådsmedlem Torsten Nielsen i en stort opslået artikel i Danske Kommuner 9. februar 2012 med overskriften "Drop sognerådspolitikken eller gå i stå".

Her fortæller han om sine første år med byrådsarbejdet og erfaringerne dermed og om, hvordan det politiske spiller ind i både arbejds- og privatliv.

Kommentar:

I artiklen gør Torsten det velkendte politikerudsagn "Stort er godt" til sit eget her godt 2 år efter, at han vel reelt blev valgt til byrådet på gedigen "sognerådspolitik". Man træder vel næppe på manden (og det er heller ikke meningen) ved at påstå, at netop hans store og prisværdige indsats for bevarelsen af Sparkær Skole - mere end at han sprang ud som konservativ - var den direkte årsag til hans flotte valg til byrådet.

Nu lyder der andre politiske meldinger, så som: "Derfor er det også vigtigt, at vi får lagt sognerådspolitikken død. Det handler om hele Viborg, og ikke at fra Larsen vil have en bus uden for for sin dør, eller at en anden vil have en tunnel. Borgerne skal da inddrages så meget som muligt (men så heller ikke mere, red.), og de mindre byer ("flækker", red.) har en borgerforening og lokalråd, der jævnligt kommer med inputs. Som byrådspolitiker har man dog et større ansvar, et ansvar for hele kommunen".

Det kan man jo ikke fortænke manden i at mene og sige som byrådspolitiker - hvad skulle han ellers sige? Men der er trods stadig liv i "flækkerne" rundt om i den store kommune. Og her tænker man ikke nødvendigvis, at "Stort er godt".

I den i øvrigt fine og interessante artikel (som vi desværre ikke her kan gengive af ophavsretmæssige årsager) afskriver Torsten også muligheden for en karriere i Folketinget, idet han vægter byrådspolitik højere end landspolitik. Nok en realistisk prioritering, med mindre han da vælger at skifte til et af de mange andre partier, der iflg. artiklen stod i kø for at få ham opstillet til byrådsvalget i 2009.

I Sparkær venter fru Larsen ikke på, at en bus skal holde uden for hendes dør (de kører da endnu), men her vil Torstens politiske eftermæle - hvornår det end skal skrives - være uløseligt forbundet med en eneste sag:

- Stopper det tog nogensinde i Sparkær igen? Hvis ja, så vil du sikkert kunne blive statsminister, hvis ikke så......Jo, du reddede Sparkær Skole (indtil videre) på gedigen sognerådspolitik/politisk snilde, og det vejer tungt på den positive vægtskål. Men det var jo også inden "Stort blev godt".

hp
Lagt på nettet 19.02.2012 (20:45)