Opstillingsmøde til menighedsrådet

Onsdag den 5. september kl. 19.30 inviterer menighedsrådet for Sparkær og Gammelstrup til orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen på Præstebakken.

På mødet vil det blive givet en orientering om arbejdet i menighedsrådet, ligesom der vil blive søgt lavet en kandidatliste.

Hvis ikke der indleveres alternative lister til formaden for menighedsrådet senest den 2. oktober kl. 19.00, udgør de personer, der sættes på listen ved orienteringsmødet det nye menighedsråd, der træder i funktion fra 1. søndag i advent.

Læs mere om menighedsrådsvalget i Kirkebladet, der netop er omdelt.

/hp
Lagt på nettet 19.08.2012 (17:00)