Nyt menighedsråd på plads


Sparkær Kirke


Gammelstrup Kirke

Onsdag aften var der indkaldt til orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet for Sparkær og Gammelstrup sogne. På mødet i konfirmandstuen i Sparkær lykkedes det forsamlingen at sammensætte to lister - 4 fra Sparkær og 2 fra Gammelstrup, der tilsammen danner det fælles menighedsråd.

Listerne ser sådan ud:
 
Sparkær Gammelstrup
Else Th. Pedersen Henrik Jakobsen
Lise Hald Jytte Dalgaard
Lone Friis Hansen Suppleanter:
Lisbeth Madsen Hanne Væsel
Suppleanter:  
1. Ingrid Pilgaard  
2. Inger Jensen  

Indkommer der ikke andre lister senest den 2. oktober, er disse personer valgt for en 4-årig periode, der starter første søndag i advent.

Inden selve opstillingen gav den nuværende formand for menighedsrådet Else Th. Pedersen fra Sparkær en grundig orientering om arbejdet i menighedsrådet i den nu snart afsluttede periode.

Og der har været nok at se til. På personalesiden har der været mange udskiftninger - ny præst, nye organister, ny kirkesanger, men nu håber formanden på mere stabilitet i de kommende år. - For vi er rigtig glade for dem, vi nu samarbejder med, som hun sagde.

Det er også menighedsrådets opgave at vedligeholde præstegården og kirkegårdene, og her har der også været stor aktivitet, blandt andet er der udskiftet hække på kirkegården i Sparkær, ligesom der er anlagt en ny urnegravplads.

Hun var også glad for opbakningen til de arrangementer, som menighedsrådet afvikler i årets løb, så som havegudstjeneste, musikaften, alle helgens gudstjeneste m.m.

Men hun kunne godt ønske en større opbakning til de almindelige gudstjenester, for sker der for mange messefald (aflyste gudstjenester), kan hun være bekymret for, at f.eks. Sparkær Kirke kan ende med at blive en såkaldt "lejlighedskirke" - en kirke, der er uden regelmæssige tjenester, og som kun tages i brug efter behov.

/hp
Lagt på nettet 05.09.2012 (23:00)