Lorteland!

Så er den gal med hundelorte i Billingeparken! Folk er selvfølgelig velkommen til at lufte deres hunde, men de kan da i det mindste tage hundens efterladenskaber med sig.

Derfor en bøn fra fra udvalget bag Billingeparken om ikke at lufte hund der, eller i det mindste sørge for at rydde op!

I øvrigt er der arbejdsdag i Billingeparken på lørdag den 10. november kl. 10.00.

- Vi har nogle træer, der skal flyttes fra læhegn til volden bag ved hytterne og amfiscenen, fortæller Mogens Frederiksen fra udvalget.

/hp
Lagt på nettet 06.11.2012 (22:50)