Stor aktivitet i Borgerforeningen

Det kunne de forholdsvis mange fremmødte (16) konstatere tirsdag aften, da Sparkær Borgerforening afviklede generalforsamling i Medborgerhuset.

Her remsede formand Leif R. Christensen de mange aktiviteter, som borgerforeningen har afviklet eller medvirket til, op. Og listen var lang: Flæskefest, Ren By, Byfest, Sct. Hansaften, Høstfest, Juletræsfest, opsætning og nedtagning af julebelysning og diverse vedligeholdelsesarbejder ved Medborgerhuset.

Han hæftede sig bl.a. ved det nye tiltag "Flæskefest", som fik en overvældende deltagelse på omkring 70, og som senere i regnskabet viste sig at være en god økonomisk gevinst. Den bliver gentaget den 24. marts i år.


Her fra sidste års "Flæskefest". F.v. den genvalgte formand Leif R. Christensen og overfor de to bestyrelsesmedlemmer Bjarne Gade og Tommy Christiansen.

Regnskabet var også tilfredsstillende - både den del, der vedrører Medborgerhuset og foreningens eget regnskab. Ja, beholdningen er så god, at bestyrelsen gerne modtager forslag til projekter i byen, som de så vil overveje at give tilskud til. Foreningen har 116 medlemmer, og det er man godt tilfreds med.

Tændingstiden for julebelysningen blev drøftet. Her mener man, at det styres lige hårdt nok af Viborg Kommune, hvilket vil sige, at det angiveligt kun er tændt fra kl. 17.00-21.00. Det vil man prøve at få udvidet. Ellers var der en bred drøftelse af de forskellige tiltag under formandens beretning og gennemgangen af regnskabet. Begge dele blev godkendt uden afstemning.

Formand Leif R. Christensen og Bjarne Gade var på valg til bestyrelsen. Formaden blev genvalgt, mens Bjarne Gade (der ikke ønskede genvalg) blev erstattet af Frank Lauritsen. Suppleanter blev Bjarne Gade og Jørgen Kristensen. Som revisor blev Erik Jensen genvalgt.

Under eventuelt gav Knud Olesen en orientering om arbejdet i Landsbyrådet, og nævnte her bl.a. indsigelser mod de foreslåede busplaner, revision af borgerplaner - det sker på et møde i Medborgerhuset den 8. marts. Landsbyernes borgerplaner skal danne grundlag for udmøntning af 2,4 mio. kr. til projekter i mindre landsbyer.

Endvidere orienterede bestyrelsen om brugen af Medborgerhuset og ønsker om forbedringer i huset - bl.a. køkkenet.

Generalforsamlingen sluttede i nogenlunde god ro og orden sammen med indtagelse af pålægskagemand og en fremragende æblekage.

/hp
Lagt på nettet 28.02.2012 (22:30)