Stor opbakning til møde om borgerplan

30 Sparkær-borgere var mødt frem, da Lokalrådet og Borgerforeningen torsdag aften havde inviteret til møde i Medborgerhuset om revision af borgerplanen. Og det blev en lang aften med masser af information og nye ideer, hårdt og godt styret af mødeleder Niels Poulsen. Han fulgte en dagsorden med flere punkter, som blev afsluttet hver for sig.

1. Byggegrunde/storparceller:
Her gav byrådsmedlem Torsten Nielsen en kort orientering om det seneste nye ang. A26 mellem Skive og Viborg. Om den nogensinde kommer er uvist, men det er besluttet at fastholde arealreserveringerne på ruten. Og det giver problemer for de områder, der i den nuværende borgerplan er udlagt til byggegrunde/storparceller syd for byen. Derfor blev der nedsat en gruppe til at finde alternative placeringer.

2. Togstandsning
Også her var det den lokale politiker sammen med Hans Jørgen Pedersen, der kunne fortælle, at der ikke er sket mere i sagen "siden sidst". Det blev oplyst, at stort alle - inkl. Viborg Kommune - synes, det er et godt projekt og er klar til at skyde penge i. Der har været møde med den tidligere trafikminister, men man har en fornemmelse af at "løbe panden mod en mur" hos embedsmændene i ministeriet. - Vi har dog ikke opgivet endnu, og vi har stadig et skud i bøssen, lød det fra arbejdsgruppen.


Den gamle legeplads ved skolen blev ryddet i foråret 2011

3. Skolens legeplads
Der er en bred opfattelse af, at det er skammeligt, at skolen ikke længere har en legeplads. Den gamle var ulovlig og blev revet ned i foråret 2011. Skolebestyrelsens formand Henrik Herbst Andersen kunne fortælle, at den længere går med, at forældrene selv etablere en legeplads, som det skete for snart 25 år siden. Forskellige muligheder for, at byen kunne hjælpe til blev drøftet. Formanden oplyste, at man så småt er ved at etablere nogle redskaber - bl.a. er et gyngestativ sat op, men skolen fattes penge, og dagens lovlige legeredskaber er dyre.


4. Strandpark
I den nuværende borgerplan er anført anlæggelse af en sandstrand ved Søparken. Om det kan realiseres skal undersøges grundigt, bl.a. i relation til den såkaldte §3 og selvfølgelig i dialog med ejeren.

5. Bytorv/byforskønnelse
Flere mente, at indtrykket af en landsby for udefra kommende hænget meget sammen med, hvordan byen tager sig ud, og det er ikke lige kønt alle steder. Men det er et svært problem at gøre noget ved. Derimod drøftede man etablering af f. eks. et lille bytorv området ved købmandsbutikken.


Sparkærs lokalråd: F.v. Niels Poulsen, Margit Pedersen og Michael Olesen. T.h. Mogens Frederiksen, primus motor for Billingeparken.

6. Afmærkede vandrestier
Et længe næret ønske, som Lokalrådet har drøftet flere gange, uden at det er blevet realiseret. Her blev der ret hurtigt nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at det sat på skinner (altså ikke toget!), og fra +60-erne var der straks tilsagn om praktisk med opsætning af pile m.m. Der ønskes herudover et mere ambitiøst projekt med digitale tavler med beskrivelse af ruterne og seværdighederne.

7. Forsamlingshuset/Kulturhus
Erik Tranders gav en kort orientering om status for renoveringen, hvor der sket rigtig meget. Tilbage er ønsket om at få herretoiletterne flytte ovenpå og evt. en tilbygning til opbevaring af materiel. Hans Jørgen Pedersen orienterede om kulturhusprojektet ved skole, som p.t. er på stand-by. Der er overvejelser om at flytte børnehaven op til skole, men der er ikke en afklaring på det. Henrik H. Andersen fortalt, at skolen er ved at undersøge muligheder for at etablere to nye omklædningsrum drenge/piger ud mod skolegården, hvorved det gamle omklædningsrum frigøres. Her kunne evt. etablere fitnessrum.


Per Pedersen fra Amatørteaterforeningen med en model af den kommende amfiscene.

8. Billingeparken
Mogens Frederiksen gav en status over, hvor langt man er nået. Udfordringerne lige nu er at få genetableret belægningen på BMX-banen, og der er iflg. Knud Olesen lavet aftale med leverandøren om, at det sker. Herudover drøftede man, hvordan asfaltbanen kan udnyttes mere, samt etablering af en trialbane. I den oprindelige plan er der en såkaldt "koldhal", men den blev skrinlagt i starten, hvor kræfterne blev samlet om at få Billingparken etablere. Der er dog stadig plads til en sådan hal, men den har ikke højeste prioritet p.t.

Under dette punkt kunne Per Pedersen fra Amatørteaterforening fortælle om den flotte donation på 250.000 kr. til amfiscenen, og det udløst stort bifald fra forsamlingen. Scenen vil give mange flere muligheder ud over Billingespillet, så her der plads til nye ideer og tiltag af foreningerne.

Så var der kaffe og dejlig hjemmebagt kage fra Ruth og Gunvor, og det mættede åbenbart forsamlingen så godt, at resten af aftenen gik med"kaffesnak". Men det havde folk også behov for, efter den fra Niels Poulsen stramme styring af aftenen. Den betød til gengæld, at man kom rigtig godt igennem dagsordenen, og lokalrådet fik noteret masser af ting at arbejde videre med. Og der er nok at tage fat på.

/hp
Lagt på nettet 08.03.2012 (23:00)- Opdateret 09.03.2012 (17:10)