Billingefesten åbnet med utraditionel gudstjeneste

Traditionen med at Billingesten starter med friluftsgudstjenesten i Bakkely blev holdt ved lige, mens sognepræst Malene Dahl gennemførte en mere utraditionel og uformel gudstjeneste på den gamle kirkegård.

Her fik de små 100 deltagere bl.a. lært, hvordan man i fællesskab kan få sagt Amen, og der var også plads til et musikalsk indslag midt i gudstjenesten ved Helle & Bøgestrand, der er henholdsvis kirkesanger og organist ved Sparkær Kirke.

Efter gudstjenesten blev traditionerne fortsat hold ved lige, da spejderne i samlet trop og med fanerne blafrende gik til festpladsen, hvor der var kaffebord i teltet.

/hp
Lagt på nettet 15.06.2012 (07:15)