Støtteforening for Sparkær

Foreningens formål er at støtte fremtidige arrangementer på Billingescenen, samt hjælpe til med vedligeholdelse af scenen. Foreningens formål er desuden at støtte fremtidige initiativer i Sparkær.

 

Støtte kan ansøges af foreninger samt initiativgrupper i Sparkær. Begrundet ansøgninger kan sendes til foreningen pr. brev til Formanden eller pr. mail på adr.

sfs@dancoins.dk Ansøgninger vil blive behandlet på efterkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsen.

 

Indtægter

Kontingent 100 kr. pr. medlem og 150 kr. pr. husstand.
Støttemedlem 50 kr. pr. medlem.
Frivilligt arbejde ved bl.a. koncertarrangementer m.m.
Søge kapital via fonde ect.

Kontakt til bestyrelsen

 

Navn

Adresse

Tlf.

Mail

Funktion

Hans-Jørgen Pedersen

Østervang 13

40261933

hjp@dancoins.dk

Formand

Michael Højgaard

Præstebakken 7

30656818

mhj78@icloud.com

Næstformand

Ole Kloster

Teglmarken 52

60646611

kontakt@klosterbyg.dk

Menig

Jesper Jensen

Foldbjergvej 11

20122707

majbrittogjesper@live.dk

Sekretær

Lisbeth Madsen

Bakkelyvej 10

21607587

Borrisgaard@mail.tele.dk

Kasserer

         

Supleanter:

       

Malene Kloster

Teglmarken 52

60760025

kontakt@klosterbyg.dk

Suppleant

Else Pedersen

Sparkær Mosevej 1

22670008

frup@paradis.dk

Revisor

Ann Hauge Pedersen

Østervang 13

20485933

ann@hans-j.dk

Revisor suppleant

Med venlig hilsen

Støtteforeningen for Sparkær

/hp
Lagt på nettet 19.06.2015 (13:10)