Sparkær Borgerforening

Sparkær Borgerforenings formål er at at virke for Sparkær by og oplands opkomst og at varetage deres borgeres interesser og tarv og tillige søge at fremme gavnlig oplysning og underholdning blandt medlemmerne.

Foreningen afvikler eller deltager følgende arrangementer:

Billingefest 
Sct. Hansbål
Høstfest 
Flæskefest
Juletræsfest

Se Sparkær Borgerforenings vedtægter.

Borgernyt 2017

Borgernyt 2016

Borgernyt 2015

Borgernyt 2014

Borgernyt 2013

Borgernyt 2012

Borgernyt 2011

Borgernyt 2010

Borgernyt 2009

Kontakt:
sparkaerborgerforening@gmail.com

Bestyrelsen:
Formand: Bjarne Gade, Mosegårdsvej 13 tlf. 60 29 55 40
Kasserer: Anne Sofie Brøndum, Mosegårdsvej  tlf. 53 36 40 79
Sekretær: Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7 tlf. 86 64 53 19
Medlem: Kristian Olesen, Lundgårdsvej 42 tlf. 20 45 40 54
Medlem: Frank Lauridsen, Hulvejen

Kontaktperson Medborgerhuset: Vita Engberg Jensen, Nyvænget 9 tlf. 20 16 01 89