Flyttedag for papir- og flaskecontainere

Herover ses to helt nye containere placeret bag ved Forsamlingshuset. Samtidig er der ikke længere placeret containere på "den grønne trekant" overfor købmanden, mens der stadig er to containere på P-pladsen overfor HR-Biler.

Ideen til at flytte de to containere kom frem på Borgerforeningens generalforsamling i februar, og den ide er nu omsat i handling efter at forsamlingshuset har haft kontakt til REVAS. Der er langt bedre tilkørselsmuligheder ved Forsamlingshuset fra Bækkegårdsvej, ligesom byens containere nu er lidt bedre fordelt geografisk.

/hp
Lagt på nettet 09.05.2011 (21:25)